Matematika

Matematika

Otvoreni dan matematike

Predavanja

Superširitelji i jednostavni proces grananja

Snježana Lubura Strunjak

Promatrajući različite epidemije kroz povijest, uočavaju se osobe koje zaraze više kontakata od većine drugih osoba u populaciji. Takve osobe zovemo superširiteljima. Kroz kompjuterske simulacije jednostavnog procesa grananja u programskom jeziku R je objašnjen pojam slučajnog superširitelja. Također su dani primjeri jednostavnih procesa grananja pomoću kojih možemo modelirati superširitelje u populaciji.


Metastabilnost mozga – uvod u ustrajnu homologiju

Matija Bašić

Mozak je vrlo složen organ koji možemo promatrati kao mrežu sastavljenu od neurona. Svaki neuron se može zasebno aktivirati, ali najkompleksnije i najznačajnije funkcije mozga ostvaruju se kroz interakcije više neurona, čak i više dijelova mozga. U ovom kratkom predavanju govorimo o načinima kako uz pomoć matematike modelirati funkcioniranje mozga. Približit ćemo topologiju kao granu matematike kojom opisujemo mreže i razne druge višedimenzionalne oblike, te opisati kako nam metode algebarske topologije mogu otkriti nove informacije o mozgu.


Računarski pogled na matematiku

Marko Horvat

Kako pomoću igraćih karata isprogramirati video igru? Koji niz toliko brzo raste da ga je nemoguće izračunati? I kakve sve to veze ima s rješavanjem još uvijek otvorenih matematičkih problema starih nekoliko stotina godina?


Modeliranje kaosa

Maja Resman i Goran Radunović

Prikazan je klasični, jednostavan model razmnožavanja populacije na nekom teritoriju utemeljen na kvadratnoj funkciji, na kojem ilustriramo pojavu kaosa. Vidjet ćemo da u modelu za niske stope razmnožavanja populacija izumire, a povećavanjem stope razmnožavanja dugoročno ponašanje populacije postaje cikličko sa sve duljim ciklusom, te na kraju kaotično. Kaotično ponašanje predstavlja nepredvidivo ponašanje u kojem male greške u izmjerenim vrijednostima veličine populacije dovode do suštinski drugačijeg dugoročnog razvoja populacije.


Nemogući zadaci

Vedran Čačić

Danas smo u školi rješavali jednostavni geometrijski zadatak: trebalo je odrediti polumjer upisane kružnice pravokutnom trokutu zadane hipotenuze i visine na nju. No, mnogi od nas su dobili različite odgovore, a profesorica nam je rekla da su svi ti odgovori točni. Nije mi jasno kako je to moguće!


Teorija igara

Rudi Mrazović

Zašto multinacionalne kompanije ulažu velike svote u marketing? Zašto se države utrkuju u naoružanju? Modeli koje pruža teorija igara daju velik dio odgovora na ovakva pitanja.


Kockanjem do rješenja matematičkih problema

Nina Kamčev

U matematičkim problemima i u računarstvu, često se koriste nasumične ili „kockarske“ metode. Danas ćemo vidjeti tri matematička problema u kojima slučajnost ili “sreća” igra ključnu ulogu. Putem ćemo naići na niz zanimljivih matematičkih pitanja. Spomenut ću i gdje se slični problemi pojavljuju u „stvarnom svijetu“. Odgovore na Ninina pitanja potražite ovdje.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status